Stichting Oudekerk Heemstede

Theeconcerten in de Oude KerkMaandelijks wordt onder auspiciën van de ‘Stichting Vrienden van De Oude Kerk’  op de derde zondag in de periode september t/m april een Theeconcert georganiseerd in de Oude Kerk. De Theeconcerten worden georganiseerd door de Muziekcommissie samen met een grote groep vrijwilligers voor de catering.

 

Zondag 14 november 2021 om 15.00 uur nodigen wij uit om de “herstart” van de Theeconcerten te beleven! Wij durven het, met de ons door de overheid opgelegde regels, weer aan om u een heerlijk uurtje muziek te bezorgen.
Let ook op onze activiteiten-agenda

 

Voor het jaarprogramma Theeconcerten 2019-2020, klik hier.
Overzicht van alle Theeconcerten vanaf 1979 tot 2019: klik hier.

Het Concert

Deze concerten worden als regel uitgevoerd door amateurmusici die een hoog niveau van musiceren hebben weten te bereiken. De Theeconcerten beginnen steeds om 15.00 uur, duren ongeveer één uur en zijn gratis toegankelijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen van de uitvoering te laten genieten en een plezierige, gastvrije ontvangst te bieden.

Voor een video-presentatie van het Zondagmiddag-theeconcert, klik hier

Uw bijdrage

Bij de uitgang wordt een schaalcollecte gehouden om uw waardering voor het optreden tot uiting te brengen en om de kosten van de organisatie te dekken. Er is een richtbedrag van 5 à 10 euro per persoon. Giften zijn welkom op nummer NL81ABNA 05632 40563 t.n.v. Stichting Vrienden Oude Kerk te Heemstede (ANBI).

Na afloop

De concerten danken hun naam aan de koffie of thee met versgebakken taart na afloop. Er is gelegenheid om na te praten en in gesprek te komen met de musici. Na het concert kunt u via de glazen verbindingsgang direct doorlopen naar het zalencomplex de Pauwehof achter de Oude Kerk.

Vervoer

Heeft u geen vervoer, neem dan contact op met: