Stichting Oudekerk Heemstede

Gebruik Oude Kerk


Kerkgebouw. Naast de bijeenkomsten van de Protestantse Gemeente te Heemstede en de rouw- en trouwplechtigheden, worden hier al tientallen jaren op de zondagmiddagen onder auspiciën van de ‘Stichting Vrienden van de Oude Kerk’ regelmatig Theeconcerten georganiseerd. Deze concerten worden als regel uitgevoerd door amateurmusici die een hoog niveau van musiceren hebben weten te bereiken, lees verder…

 

Pauwehof. Na afloop van iedere kerkelijke viering en bij Theeconcerten is er in het in de achtertuin van de kerk gelegen gebouw “de Pauwehof” gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. De Pauwehof wordt ook benut als sociaal cultureel centrum voor senioren: een samenwerkingsverband tussen WIJ Heemstede en de Protestantse Gemeente Heemstede, lees verder…

 

Van deze beide locaties wordt dankbaar gebruik gemaakt door de Stichting Podia Heemstede (SPH). Deze stichting programmeert kamermuziek, uitgevoerd door professionele topmusici. SPH heeft het aantal concerten in de Oude Kerk fors uitgebreid naar meer dan 20 per jaar. Ook dat was een reden tot het uitvoeren van verbeteringen aan het kerkgebouw.

 

De prachtige akoestiek van de Oude Kerk, de royale zaalcapaciteit en de voorzieningen in de Pauwehof liggen aan deze wensen ten grondslag. Ook bij deze SPH-concerten wordt zowel in de pauze als na afloop gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Pauwehof.

 

Samenhang. Uit het bovenstaande blijkt de samenhang tussen Kerkgebouw en Pauwehof. Het is de combinatie die leidt tot een waarlijk cultureel centrum. Om deze samenhang te bestendigen is een corridor gebouwd, die beide gebouwen verbindt. In deze corridor is nu de hoofdingang van het complex gesitueerd. Garderobe en toiletten bevinden zich in de Pauwehof en er is nu een overdekte verbinding met de Oude Kerk.

 

Wilhelminaplein. Ook de lokatie van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein verdient bijzondere aandacht. Voor meerdere manifestaties op het plein opent de kerk haar deuren. Op het plein is het gebouw ex-Pandahof recent helemaal gerenoveerd en ook het Wilhelminaplein zelf is opnieuw ingedeeld en bestraat. Voldoende reden om dit historisch stukje Heemstede te koesteren.

 
Ons doel. Voor nu en voor de verre toekomst is de instandhouding van dit gebouw van groot historisch en cultureel belang. Een intensief multifunctioneel gebruik van de combinatie Oude Kerk en Pauwehof is wat wij nastreven.