Stichting Oudekerk Heemstede

Nieuwsbrief


Eén van onze doelstellingen is om de band tussen de Vrienden van de Oude Kerk en ons bestuur te verstevigen. Dat is in 2020 niet gelukt: vrijwel alle voornemens die we hadden zijn afgelast, omdat de risico’s voor uw en onze gezondheid te groot bleken.
Onze Jaardag 2020 kon dit jaar niet gevierd worden door Corona. We proberen, afhankelijk van de Covid-19 maatregelen, de jaardagen van 2020 en 2021 gelijktijdig in 2021 te organiseren. De exacte datum wordt tijdig doorgegeven.
 
Ons traditionele Nieuwjaarsconcert voor 2021 is inmiddels gecanceld. We hebben wel al afspraken gemaakt voor 2022(!) Ook de Theeconcerten zijn dit seizoen (september-april) afgelast. Hopelijk kan er weer wat gepland worden vanaf september 2021.
 

Bestuurswisselingen

Helaas gaat onze penningmeester, Gidy Koopmans het bestuur verlaten. Hij heeft goed werk verricht waarvoor we hem hartelijk willen bedanken. Per 1 februari 2021 is de vacature opgevuld met de benoeming van Paul Termote. Hij zal zich later aan u voorstellen.
 
Al vanaf 2012 is Piet Scheele voorzitter van de StOK als opvolger van Ad van Amerongen. Een tijd waarin veel gebeurd is, o.a. de voorbereiding van de verbouwing van de Oude Kerk en de begeleiding van de verbouwing zelf, de omvorming van de Stichting naar een “Vriendenstichting” en nogal wat bestuurswisselingen. Een tijd die soms spannend was, maar veel plezier gegeven heeft. Inmiddels is een opvolger gevonden, Walter Schut. Hij zal zich in een volgende Nieuwsbrief presenteren.
 

Grafkisten Adriaan Pauw

Bij de verbouwing van de Oude Kerk in 2015 werd onder het grafmonument van Adriaan Pauw een grafkelder aangetroffen. Bij het lichten van die 1400 kg wegende plaat ‘herontdekte’ men de grafkelder met daarin twee kisten en restanten van vroegere kisten en een kinderkistje uit 1789. Uit de archieven van de Heerlijkheid Heemstede blijkt dat in deze grafkelder vanaf 1638 tot 1776 in totaal 49 stoffelijke resten zijn bijgezet, waaronder die van Adriaan Pauw in 1653. Lees verder
 
In 1938 tijdens bouwkundige werkzaamheden, werden in een tweetal nieuwe grafkisten de stoffelijke resten van Adriaan Pauw en nazaten samengebracht. Daartoe werd opdracht gegeven door mr. R. Ridder Pauw van Wieldrecht. In 2019 werd in het kader het Adriaan Pauwjaar 2020 de kelder geopend om de staat van de kisten nog eens te bekijken. Zowel de grafkelder als de kisten bleken ernstig te lijden te hebben van vochtproblemen.
 
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk besloot in overleg met de eigenaar van de Oude Kerk, de Protestantse kerk Heemstede, Immink Restauratie Atelier te Heemstede in te schakelen om te adviseren over een restauratie van de grafkisten. Tevens werd advies ingewonnen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dankzij een gift van de Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland van onder meer de nazaten Pauw van Wieldrecht, kon Inske Immink als restaurateur aan de slag.
 
De grafkelder is schoongemaakt en de ventilatie is verbeterd. Er werd besloten tot conservering van de grafkisten over te gaan. Daardoor behouden de kisten hun historische karakter en zijn ze weer gedurende jaren toonbaar.
 
Zichtbaar blijft de tand des tijds door de barsten in het eikenhout die het gevolg zijn van het wisselende binnenklimaat en de vochthuishouding.
 

Verdere activiteiten

De heropening van de grafkelder zal afhankelijk van de Covid-19 maatregelen, naar verwachting in mei 2021 plaatsvinden. Dan zal ook een koperen plaquette worden onthuld waarop wordt vermeld dat de conservering van de grafkisten mogelijk is gemaakt door de Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland en de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. De exacte datum zal aan de Vrienden worden doorgegeven.
 
Ook hopen we in de zomer een mooi benefietconcert te organiseren. Alles natuurlijk onder voorbehoud. Door deze en andere activiteiten hopen we de Vriendenkring te vergroten en de onderlinge band tussen de Vrienden te versterken.