Stichting Oudekerk Heemstede

Nieuwsbrief


In 2017 is de naam van onze Stichting formeel gewijzigd in “Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede” (StOK). Daarna zijn we in oktober 2017 met de vriendenwerving begonnen. Die start was succesvol! Lees verder: startbijeenkomst.

 

We hebben inmiddels 117 Vrienden (Waar we spreken en schrijven over vrienden bedoelen we uiteraard ook vriendinnen!).  Het zou mooi zijn, als we dit aantal in 2019 kunnen verdubbelen. Want hoe meer Vrienden, des te beter kunnen we met elkaar dit mooie monument voor de toekomst behouden en er samen van genieten.

 

U kunt daarbij helpen! Bijvoorbeeld door 1 jaar Vriendschap van de Oude kerk als cadeau aan te bieden aan een familielid, vriend of kennis. Of door iemand als introducé mee te nemen naar een theeconcert of andere Vriendenactiviteit, die dan hopelijk zo enthousiast is dat hij of zij ook Vriend wil worden!

 

Hebt u nog andere suggesties om Vrienden te werven, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Stuur uw idee naar secretaris@oudekerkheemstede.nl . Als we allemaal 1 vriend aanbrengen, hebben we ons doel voor 2019 al bereikt!

 

Jaardag 2018

Eén van de activiteiten die we voor de Vrienden organiseren is de jaarlijkse ontmoetingsdag, kortom de Jaardag. Die is dit jaar gehouden op zaterdag 30 juni 2018, uiteraard in de Oude Kerk.

 

Na het welkomswoord van de voorzitter Piet Scheele, volgde een interessante presentatie door Ben Veldstra over ‘Geheimzinnige tekens aan de gevel’ die vaak boven de voordeur en op oude kerken zijn aangebracht. We kregen een uitgebreid exposé over de betekenis en de geschiedenis van deze oude tekens.
Ook op onze Oude Kerk zijn runentekens aangebracht: een Maalkruis en een Ruit, zichtbaar als zwarte bakstenen in de buitenmuur.

 

Daarna was er plaats voor muziek; Wouter Harbers (piano) en Robert Cekov (viool), beide lid van het Balletorkest traden samen op. Tot slotte was er een drankje en een hapje in de Pauwehof, achter de Oude Kerk. Een geslaagde Jaardag 2018!

 

Activiteiten 2019

We hebben in 2018 een groot bedrag overgemaakt voor de instandhouding van het kerkgebouw. Het bleek dat de toren een restauratiebeurt moest ondergaan die door de eigenaresse niet was begroot. Het is dan goed om een Vriendenstichting achter de hand te hebben die in tijden van nood kan bijspringen. Gevolg was wel dat we in 2018 een exploitatietekort hadden. Informatie over de jaarstukken, klik hier.

 

De dienstenveiling die we op 18 mei organiseerden was een groot succes. Het bracht ca. € 5.500,= op dat het beginbedrag is voor het glasproject ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Oude Kerk. Lees verder…

 

Momenteel is het bestuur bezig om voor de Vrienden een bezoek te organiseren aan de Kathedrale St. Bavobasiliek aan de Leidsevaart in Haarlem. De Jaardag van onze stichting zal op zaterdag 21 september worden gehouden, lees verder…

 

Ook is het bestuur gestart met een invulling van het 400-jarig bestaan van de Oude Kerk. Adriaen Pauw liet destijds de kerk bouwen op de restanten van de Mariakapel die tijdens het beleg van Haarlem in 1573 werd verwoest.  In 1625 was de kerk gereed. Omdat het overleg met de kerkenraad als eigenaar van de kerk nog niet is afgerond, zal nadere informatie in een later stadium komen.