Stichting Oudekerk Heemstede

Nieuwsbrief


Eén van onze doelstellingen is om de band tussen de Vrienden van de Oude Kerk en ons bestuur te verstevigen. Dat is in 2020 niet gelukt: vrijwel alle voornemens die we hadden zijn afgelast, omdat de risico’s voor uw en onze gezondheid te groot bleken.
 
We zijn blij dat we dit jaar de jaardagen van 2020 en 2021 gelijktijdig kunnen vieren op zaterdag 30 oktober om 15.00 uur.
15.00-15.10 uur Opening door de voorzitter
15.10-15.40 uur Lezing door restaurator Inske Immink
15.40-15.50 uur Muzikaal intermezzo door Max Valkenburcht
15.50-16.00 uur Officiële onthulling van grafkisten en gedenkplaat
16.00-16.15 uur Muzikaal intermezzo door Max Valkenburcht
16.15-17.00 uur Mogelijkheid tot bezichtiging van de grafkelder
en de klokkentoren + borrelen in de Pauwehof
 
U kunt zich aanmelden bij secretaris@oudekerkheemstede.nl. Wilt u uw QR-code of testbewijs meenemen om te laten checken? De stoelen blijven voorlopig nog uit elkaar staan. Zo kunt u ervan verzekerd zijn dat de bijeenkomst veilig is.
We hopen u weer in grote getale te ontmoeten.
 
De heropening van de grafkelder was uitgesteld door de Covid-19 maatregelen. Op de Jaardag 2021 zal dit alsnog plaatsvinden. Dan zal ook een koperen plaquette worden onthuld waarop wordt vermeld dat de conservering van de grafkisten mogelijk is gemaakt door de Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland en de Stichting Vrienden van de Oude Kerk.
 

Nieuwe geluid- en video-installatie

Door Covid-19 was er ook geen mogelijkheid meer om de Oude Kerk te bezoeken. De Kerkenraad heeft besloten tot het installeren van camera’s, zodat activiteiten in de kerk niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar kunnen worden. Ook rouw- en trouwdiensten en andere activiteiten in de Oude Kerk kunnen opgenomen worden en zo op afstand of op een later moment nog worden bekeken.
Zo hebben wij een opname gemaakt van het spel op de vleugel van de jonge, veelbelovende pianist Max Valkenburcht. Zo kan je, waar ook ter wereld en op een moment dat het je past, genieten van wat er in de Oude Kerk plaats vindt.
 

Max Valkenburcht op de vleugel

Max speelt al sinds zijn 9e jaar op de piano en bleek als enige in zijn familie over een groot talent te beschikken. Hij zit in zijn laatste jaar op het Atheneum College Hageveld en staat dan voor de studiekeuze: medicijnen of conservatorium óf beide. Vanaf 2016 volgt hij elke week pianoles bij Marlies van Gent aan de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ook studeert hij orgel bij dirigent en organist Klaas Koelewijn.
 
Op het Prinses Christina Concours (PCC) 2021 heeft hij twee aanmoedigingsprijzen gewonnen, zowel voor zijn solospel als met zijn ensemble: het Van Stolberg Trio. Beide vormen van musiceren beoefent hij graag; in het solospel kan hij zijn eigen verhaal vertellen, maar in een ensemble trekt hem het samenspel met anderen.
Kortom, een jong, aanstormend talent dat u live kunt horen op onze Jaardag op 30 oktober a.s. Meer informatie over de opnames van Max Valkenburcht, als u klikt op https://oudekerkheemstede.nl/vleugel/.
 

Bestuurswisselingen

Uw nieuwe voorzitter is Walter Schut, 62 jaar en in het dagelijkse leven werkzaam in de reisbranche. Eind 2020 vroeg Piet Scheele mij of ik hem wilde opvolgen in het bestuur van de Stichting. Een bijdrage leveren aan het in stand houden van – misschien wel – het mooiste gebouw van Heemstede, dat kan je eigenlijk niet weigeren! Sterker, ik ervaar het als een eer om mij hiervoor in te zetten.
 
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk in Heemstede heeft ook een nieuwe penningmeester. Mijn naam is Paul Termote, ik ben 65 jaar en ben sinds enkele jaren met pensioen. Na verschillende financiële functies in het bedrijfsleven vind ik het een eer me nu als vrijwilliger in te zetten voor uw Stichting en bij te dragen aan het behoud van Oude Kerk in zijn huidige staat en betekenis voor de gemeente Heemstede.
 

Grafkisten Adriaan Pauw

Bij de verbouwing van de Oude Kerk in 2015 werd onder het grafmonument van Adriaan Pauw een grafkelder aangetroffen. Bij het lichten van die 1400 kg wegende plaat ‘herontdekte’ men de grafkelder met daarin twee kisten en restanten van vroegere kisten en een kinderkistje uit 1789. Uit de archieven van de Heerlijkheid Heemstede blijkt dat in deze grafkelder vanaf 1638 tot 1776 in totaal 49 stoffelijke resten zijn bijgezet, waaronder die van Adriaan Pauw in 1653. Lees verder
 
In 1938 tijdens bouwkundige werkzaamheden, werden in een tweetal nieuwe grafkisten de stoffelijke resten van Adriaan Pauw en nazaten samengebracht. Daartoe werd opdracht gegeven door mr. R. Ridder Pauw van Wieldrecht. In 2019 werd in het kader het Adriaan Pauwjaar 2020 de kelder geopend om de staat van de kisten nog eens te bekijken. Zowel de grafkelder als de kisten bleken ernstig te lijden te hebben van vochtproblemen.
 
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk besloot in overleg met de eigenaar van de Oude Kerk, de Protestantse kerk Heemstede, Immink Restauratie Atelier te Heemstede in te schakelen om te adviseren over een restauratie van de grafkisten. Tevens werd advies ingewonnen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dankzij een gift van de Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland van onder meer de nazaten Pauw van Wieldrecht, kon Inske Immink als restaurateur aan de slag.
 
De grafkelder is schoongemaakt en de ventilatie is verbeterd. Er werd besloten tot conservering van de grafkisten over te gaan. Daardoor behouden de kisten hun historische karakter en zijn ze weer gedurende jaren toonbaar.
 
Zichtbaar blijft de tand des tijds door de barsten in het eikenhout die het gevolg zijn van het wisselende binnenklimaat en de vochthuishouding.
 

Najaarsconcerten

14 november 2021 Theeconcert met Peter van Heerde en Kees Melief
27 november 2021 Benefietconcert met Calle Real
19 december 2021 Kerstconcert met Voci Vivaci
8 januari 2022 Nieuwjaarsconcert met Harbour Jazzband
 
Alles natuurlijk onder voorbehoud. Door deze en andere activiteiten hopen we de Vriendenkring te vergroten en de onderlinge band tussen de Vrienden te versterken.