Stichting Oudekerk Heemstede

Nieuwsbrief


Inmiddels hebben we als Vriendenstichting in september alweer onze tweede Jaardag gehouden en zijn we 122 Vrienden sterk. We groeien gestaag door, maar er kunnen nog vele Vrienden bij! Dus kijk nog eens om u heen in uw kennissenkring wie u kunt enthousiasmeren of aan wie u een jaar Vriendschap cadeau kunt doen.

 

En neem ze mee naar een Theeconcert of naar het Winterdiner dat we op 29 november a.s. in de kerkzaal gaan houden. Iedereen is van harte welkom!

 

Door deze en andere activiteiten hopen we de Vriendenkring te vergroten en de onderlinge band tussen de Vrienden te versterken.

 

Jaardag 2019

Eén van de activiteiten die we voor de Vrienden organiseren is de jaarlijkse ontmoetingsdag, kortom de Jaardag. Die is dit jaar gehouden op zaterdag 21 september 2019, uiteraard in de Oude Kerk.

 
Na het welkom van de voorzitter Piet Scheele, was het woord aan Koen Vermeij, rondleider in de St.BAVO in Haarlem. Hij vertelde enthousiast over de ontstaansgeschiedenis van de BAVO aan de hand van een zelfgemaakte maquette, die hij langzaam opbouwde. Ons respect voor de kennis en kunde van de bouwmeesters in vroegere eeuwen is er alleen maar groter door geworden.

 

Piet Hulsbos, organist van de Oude kerk vertelde over de geschiedenis en mogelijkheden van het Bolderorgel en liet ons in een paar prachtige muziekstukken de hoge en lage tonen horen.
Meer informatie over deze interessante middag, lees verder.

 

Verdere activiteiten

Op 31 augustus jl. organiseerden we een benefietconcert in onze kerk. De belangstelling daarvoor was jammer genoeg gering. Gelukkig dat de organisatie TIHMS mee betaalde…
Wellicht dat de geringe belangstelling te wijten was aan de PR. Daarom willen we het bestuur versterken met een bestuurslid PR. Belangstellenden kunnen zich melden bij voorzitter@oudekerkheemstede.nl .

 
Per 1 januari 2020 zal Gidy Koopmans als nieuwe penningmeester aantreden. Hartelijk welkom Gidy!

 
Op 4 januari 2020 vindt het traditionele Nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk plaats. Dit keer in de vorm van een benefietconcert, omdat dan de Harbour Jazzband uit Rotterdam optreedt. Over dit concert en de wijze van betaling zal tijdig een aparte mailing aan de Vrienden worden gestuurd. Noteer deze data alvast in je agenda.