Stichting Oudekerk Heemstede

Vrienden van de Oude Kerk


In 2017 is onze naam statutair gewijzigd in de Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede, voorheen de Stichting Oude Kerk te Heemstede (StOK). Het doel van onze stichting is de instandhouding van de monumentale Oude Kerk, het orgel en de Steinway-vleugel.

 

Na de ingrijpende verbeteringen in 2015 is de kerk, in overeenstemming met de eisen van deze tijd, beter geschikt voor de inzet van de Oude Kerk in het culturele leven van de regio Kennemerland.

 

 

Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede is een vrijwilligers-organisatie. Een kleine groep gepassioneerde mensen die zich bezig houdt met het bijeenbrengen van geld om de doelen van de stichting te realiseren. Dat doen we door acties en evenementen in de ruimste zin van het woord, zoals het organiseren van theeconcerten, benefietconcerten en rondleidingen,
zie Activiteiten agenda: klik hier.

 

Tip!   Als u op de link streetview klikt, krijgt u letterlijk een prachtige inkijk in de Oude Kerk.

 

Vriend worden

Dit prachtige historische erfgoed aan het Wilhelminaplein in Heemstede dat zich zo uitstekend leent voor cultureel medegebruik, vraagt om meer bekendheid en aandacht vanuit de gemeenschap. Wij zoeken dan ook mensen die willen bijdragen aan het behoud en het gebruik van het gebouw.

 

Er is een groep mensen die de Stichting steunen met een vrijwillige bijdrage. Veelal zijn dit regelmatige bezoekers die het fijn vinden om in de Oude Kerk met zijn geweldige akoestiek van concerten te genieten. Die mensen beschouwen wij nu als vrienden van de Oude Kerk. De huidige stand is dat er per 1 januari 2024 nu 101 Vrienden zijn geregistreerd.

 

Wij zoeken nog meer mensen die vriend willen worden en onze stichting willen steunen in het realiseren van onze doelstellingen. Wij hebben de ambitie om een grote groep vrienden aan ons te binden die elk jaarlijks bereid zijn minimaal €25,- aan de stichting te schenken.  Meer mag natuurlijk ook. Vriend worden voor het leven kan door het schenken van een eenmalige bijdrage van € 500,-. Ons rekeningnummer is NL81 ABNA 0563 2405 63 ten name van Stichting Vrienden Oude Kerk te Heemstede.

 

De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als een culturele ANBI. Meer informatie over de belastingvoordelen bij (periodieke) giften, lees verder.

 

Daar staat ook iets tegenover:

  • Een jaarlijkse Vriendendag. Een dag/dagdeel waarin wij u een leuk programma  bieden dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan een interessante spreker of een bijzonder concert.
  • Periodiek een nieuwsbrief via de email over nieuwtjes, activiteiten en evenementen.
  • Gratis rondleidingen in de Oude Kerk voor u, uw familie of vrienden.
  • Onze bemiddeling en eventueel hulp als u in de Oude Kerk iets bijzonders wilt organiseren.  Wij hebben namelijk ook een adviserende rol over beheer en gebruik van de kerk.

Spreken onze doelstellingen u aan?

Meld u dan aan als Vriend van de Oude Kerk te Heemstede, door invulling van het bijgaand Aanmeldingsformulier

 

Dit formulier kunt u per post sturen naar:

Secretariaat Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede
Wagenweg 242-4
2012 NP  Haarlem

Per email kan natuurlijk ook: secretaris@oudekerkheemstede.nl

 

Vrijwilliger worden?

Bent u enthousiast geworden en zou u zich ook wel willen inzetten als vrijwilliger in onze kleine organisatie? Dan bent u van harte welkom in onze leuke club. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat via de email. Zie Contact.