Stichting Oudekerk Heemstede

ANBI-registratie Stichting Vrienden van de Oude Kerk Heemstede


 

Wij staan geregistreerd in het ANBI register Belastingdienst onder nummer: RSIN fiscaal nummer 8006.04.192

Secretariaat: zie Contact

 
De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als een culturele ANBI, dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling met de aparte status ‘cultureel’.

 

 
Dit betekent dat u als particulier op uw aangiftebiljet het nominale bedrag van uw gift mag verhogen met een factor 1,25. De verhoging van 25% is echter maximaal €1250. Afhankelijk van de voorwaarden van de belastingdienst kost de gift u netto slechts 30 á 40 % van uw bruto gift.

 
Er is een verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift. Voor gewone giften geldt wel de fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen en een maximum van 10%. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

 
Voor periodieke giften geldt dat deze minimaal 5 jaar achter elkaar voor hetzelfde bedrag moeten plaatsvinden en moeten zijn vastgelegd in een overeenkomst volgens het formulier van de belastingdienst, klik hier: formulier.

 
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften, maar wel een maximum aan de 25% extra bijtelling. Deze mag niet meer zijn dan €1250.

 

Bij vragen over het invullen en doorsturen van het formulier kunt u een beroep doen op onze penningmeester, email: penningmeester@oudekerkheemstede.nl.

Bestuurssamenstelling:

zie aparte pagina, klik hier

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het kerkgebouw aan het Wilhelminaplein te Heemstede blijvend een functie te verlenen in het kerkelijk en culturele leven in Heemstede en de regio Kennemerland. De Stichting doet dit o.a. door het middels acties verwerven van geldmiddelen ter financiering van onderhoud en verbeteringen.

 

De statuten van de Stichting zijn opvraagbaar, klik Statuten 24sept2015.
De statuten zijn gewijzigd per 4 juli 2017: klik hier.

Beleidsplan:

  • inzamelen van gelden door het organiseren van concerten en door verwerven van donaties middels het aanschrijven van fondsenbeheerders
  • vermogen tegen meest gunstige rente op spaarrekening beschikbaar houden
  • het doen van investeringen, passend binnen het budget ter verbetering van de publiekstoegankelijkheid van de Oude Kerk.
  • het actuele beleidsplan is opvraagbaar, klik Beleidsplan 2017 – 2021

Beloningsbeleid:

De Stichting wordt bemand door vrijwilligers. Van enig betaalde beloning is geen sprake.

Uitgeoefende activiteiten:

  • het verwerven van geldmiddelen d.m.v. het aanschrijven van fondsenbeheerders
  • het organiseren van concerten
  • het opzetten van een jaarlijkse Vriendendag voor de Vrienden van de Oude Kerk
  • het ontwikkelen van bouwplannen bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid van de Oude Kerk te verbeteren, zowel het exterieur als het interieur

Financiële overzichten:

zie aparte pagina, klik hier

Geen