Stichting Oudekerk Heemstede

ANBI-registratie Stichting Vrienden van de Oude Kerk Heemstede


 

Wij staan geregistreerd in het ANBI register Belastingdienst onder nummer: RSIN fiscaal nummer 8006.04.192

Secretariaat: zie Contact

 
De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als een culturele ANBI, dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling met de aparte status ‘cultureel’.

 

 
Dit betekent dat u als particulier op uw aangiftebiljet het nominale bedrag van uw gift mag verhogen met een factor 1,25 of als ondernemer met een factor 1,5. Hierdoor kost u dit netto slechts 30 á 40 % van uw bruto gift.

 

Samenvatting van de fiscaal vriendelijke regeling:
 • uw bijdrage is voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
 • voor ondernemers is de bijdrage 150% aftrekbaar
 • de fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen is van kracht, behalve bij periodieke giften.

 

Een periodieke gift heeft een looptijd van ten minste 5 jaar en mag bedragen € 100 tot € 1.000 per jaar. Hiertoe dient een formulier van de belastingdienst te worden ingevuld; klik hier: formulier.

 

Bij vragen over het invullen en doorsturen van het formulier kunt u een beroep doen op onze penningmeester, email: penningmeester@oudekerkheemstede.nl.

Bestuurssamenstelling:

zie aparte pagina, klik hier

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het kerkgebouw aan het Wilhelminaplein te Heemstede blijvend een functie te verlenen in het kerkelijk en culturele leven in Heemstede en de regio Kennemerland. De Stichting doet dit o.a. door het middels acties verwerven van geldmiddelen ter financiering van onderhoud en verbeteringen.

 

De statuten van de Stichting zijn opvraagbaar, klik Statuten 24sept2015.
De statuten zijn gewijzigd per 4 juli 2017: klik hier.

Beleidsplan:

 • inzamelen van gelden door het organiseren van concerten en door verwerven van donaties middels het aanschrijven van fondsenbeheerders
 • vermogen tegen meest gunstige rente op spaarrekening beschikbaar houden
 • het doen van investeringen, passend binnen het budget ter verbetering van de publiekstoegankelijkheid van de Oude Kerk.
 • het actuele beleidsplan is opvraagbaar, klik Beleidsplan 2017 – 2021

Beloningsbeleid:

De Stichting wordt bemand door vrijwilligers. Van enig betaalde beloning is geen sprake.

Uitgeoefende activiteiten:

 • het verwerven van geldmiddelen d.m.v. het aanschrijven van fondsenbeheerders
 • het organiseren van concerten
 • het opzetten van een jaarlijkse Vriendendag voor de Vrienden van de Oude Kerk
 • het ontwikkelen van bouwplannen bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid van de Oude Kerk te verbeteren, zowel het exterieur als het interieur

Financiële overzichten:

zie aparte pagina, klik hier

Geen