Stichting Oudekerk Heemstede

Adriaen Pauw


De voormalige Stichting Vrienden van het Podium Oude Slot heeft een borstbeeld van Adriaen Pauw geschonken aan de Stichting de Oude Kerk Heemstede (StOK). De buste van de stichter van de Oude Kerk is vervaardigd door de Heemsteedse kunstenares Ellen Wolff.
 
De onthulling heeft plaats gevonden op zondag 17 april 2016, voorafgaand aan het Theeconcert. Het beeld is geplaatst in de nieuwe corridor tegen de muur van de consistorie, direct naast de elektrische schuifdeur en valt daarmee onder het toezicht en beheer van PKN Heemstede.
Het bestuur van de StOK is bijzonder blij met deze gift en heeft inmiddels ook van het College van Kerkrentmeesters een uiterst positieve reactie ontvangen.

 

Bij de onthulling van het borstbeeld hebben zowel Piet Scheele, voorzitter van StOK en ook Alexander van der Voorst Maarschalk, voorzitter van de kerkenraad hun dank betuigd.

 

Deze genereuze gift van de Stichting Vrienden van het Podium Oude Slot markeert het einde van het bestaan van deze vriendenstichting, maar is tevens voor het bestuur van Stichting de Oude Kerk aanleiding geweest om te overwegen een eigen vriendenstichting in het leven te roepen die fondsen inzamelt voor de instandhouding van de Oude Kerk.