Stichting Oudekerk Heemstede

Geldwerving


Het onderhoud van het gebouw van de Oude Kerk met orgel en vleugel blijft een punt van aandacht. Hiervoor doen wij een beroep  op overheden, bedrijfsleven en particulieren. Kortom: op allen die de Oude Kerk als cultureel centrum van Heemstede een warm hart toedragen.

 

Indien u besluit tot een bijdrage, dan kan dit op meerdere manieren. Daarbij willen wij u wijzen op het fiscaal vriendelijk klimaat waarin wij ons bevinden met onze status van ‘culturele ANBI’. Voor de fiscus mag u in uw IB-opgave van giften het aftrekbaar bedrag verhogen met 25% waardoor uw gift voor 125% aftrekbaar kan zijn (voor ondernemers geldt zelfs een verhoging met 50%). Klik hier: ANBI

 

Eenmalige gift. Deze doet u door een geldbedrag te storten op onze rekening NL81 ABNA 0563 2405 63 ten name van Stichting de Oude Kerk te Heemstede. N.B. De fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen is van kracht.

 

Periodieke gift. Deze heeft een looptijd van ten minste 5 jaar en mag bedragen € 100 tot € 1.000 per jaar. Hiertoe dient een formulier van de belastingdienst te worden ingevuld; klik hier: formulier.

Ook kunt u een notariële akte doen opmaken. Notaris Huisman is bereid dit gratis voor u te verzorgen. Extra aantrekkelijk: de fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen is niet van kracht. Voor informatie: klik ANBI.

 

Vriend worden. Mocht u hier toe besluiten dan kan dit door gebruik te maken van het daartoe bestemde formulier, klik hier: formulier. Ook hier geldt de fiscaal vriendelijke regeling. De fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen is wel van kracht. Lees verder bij Vrienden

 

Onze penningmeester (penningmeester@oudekerkheemstede.nl) is graag bereid u te assisteren bij het invullen van de nodige bescheiden. Zo u wilt kunt u e.e.a. notarieel laten vastleggen bij notaris Huisman, van Merlenlaan 19 te Heemstede. Hij is bereid om dit gratis voor u te verzorgen.