Stichting Oudekerk Heemstede

Samenstelling bestuur StOK


 
In het bestuur hebben per 1 februari 2021 zitting:

 

De heer W. (Walter) Schut, voorzitter
E: voorzitter@oudekerkheemstede.nl

 

Mevrouw G. (Grieta) Mensing, secretaris
E: secretaris@oudekerkheemstede.nl

 

De heer P. (Paul) Termote, penningmeester
E: penningmeester@oudekerkheemstede.nl

 

De heer H. (Hans) Staller, projecten
E: projecten@oudekerkheemstede.nl

 

De heer A. (André) Rog, vertegenwoordiger CvK
E: gebouwen@oudekerkheemstede.nl

 

De heer W. (Wabe) Heeringa, vertegenwoordiger Muziekcommissie
E: website@oudekerkheemstede.nl