Stichting Oudekerk Heemstede

Privacy-beleid Stichting Vrienden van de Oude Kerk


Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verzameling, verwerking en doorsturen van persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door de stichting verkregen via een aanmeldingsformulier per brief of via de E-mail.  Dat betreft uitsluitend uw naam, adres, woonplaats,  E-mail adres, eventueel telefoonnummer en bankrekeningnummer, indien er sprake is van een incasso machtiging. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden doorgegeven.
 
Uw gegevens worden niet geplaatst op onze website en we gebruiken op de website geen cookies. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u als Vriend informatie over de activiteiten van de stichting toe te sturen, zoals 2 x per jaar een Nieuwsbrief en om incasso transacties uit te voeren.

Doorsturen gegevens (backup).

Indien u een Incasso machtiging heeft afgegeven aan de stichting inzake het jaarlijks betalen van uw contributie, dan wordt uw bankinformatie en contributie via de IBANC applicatie/programma (batch verwerking) door de penningmeester aangeleverd aan uw bank. Ter beveiliging van onze bestanden beschikt IBANC over een backup van onze incasso data. IBANC heeft een AVG verklaring, waarbij zij aangeven dat uw gegevens, anders dan als data opslag, voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Informatierechten.

Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mede welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. U kunt uw informatie corrigeren. Uw informatie wordt, na beëindiging van het lidmaatschap, bij de ledenadministratie nog 1 jaar bewaard en bij IBANC direct verwijderd.

Bestuur.

Info voor bestuur