Stichting Oudekerk Heemstede

Weblog nieuwe corridor


In de bouwplannen is de aanleg opgenomen van een glazen verbindingsgang (corridor) tussen de Pauwehof en de Oude Kerk. Daarmee wordt de bereikbaarheid van de Pauwehof (met toiletten, garderobe en buffet) verbeterd en wordt het optreden van tocht en warmteverlies in de kerk voorkomen.

 

 • Medio mei is men begonnen met het graafwerk en de aanleg van de fundering.
 • Op 2 juni is het eerste beton gestort.
 • Het tracé van de corridor is op 18 juni gereed op maaiveldniveau.
 • Op 27 juni is een deel van de corridor geplaatst en zijn de houten kozijnen gesteld.
 • Op 18 juli zijn de muurtjes onder de kozijnen geplaatst en krijgt de corridor steeds meer vorm.
 • Op 16 augustus zit het dak er op en worden de muurtjes afgewerkt.
 • Op 6 september is er bestrating aangebracht.
 • Op 18 september is het glas geplaatst, waarmee de corridor wind- en regendicht is geworden.

 

Een overzicht van de vorderingen bij de aansluiting op de Oude Kerk. De plaats van de nieuwe toegang in de zuidmuur, links van de consistorie, is zichtbaar doordat de buitenste laag stenen is verwijderd. De corridor komt vlak naast de consistorie. In de zijmuur van de consistorie is ook een opening gemaakt als extra deur naar de corridor.

 

 • Op 16 augustus is gestart met de aansluiting van de corridor aan de consistorie. Op 6 september is de deur geplaatst.
 • Ook aan de binnenzijde zijn voorbereidingen voor de nieuwe toegang getroffen. De grafstenen in het gangpad aan de zuidzijde zijn gelicht en de lambrisering is verwijderd. Er is eerst een klein proefgat gemaakt in de buitenmuur.
 • Op 6 september is de opening in de muur vergroot en wordt de afwerking van de doorgang aangepakt.