Stichting Oudekerk Heemstede

Nieuwsbrief


Onze Jaardag 2020 kon dit jaar niet gevierd worden door Corona. We proberen, afhankelijk van de Covid-19 maatregelen, de jaardagen van 2020 en 2021 gelijktijdig in 2021 te organiseren. De exacte datum wordt tijdig doorgegeven.
 

We zijn nu 122 Vrienden sterk. We groeien gestaag door, maar er kunnen nog vele Vrienden bij! Dus kijk nog eens om u heen in uw kennissenkring wie u kunt enthousiasmeren of aan wie u een jaar Vriendschap cadeau kunt doen.
 

Eén van de activiteiten die we voor de Vrienden organiseren is de jaarlijkse ontmoetingsdag, kortom de Jaardag. In de periode september tot april wordt er maandelijks een Theeconcert gehouden in de Oude Kerk. Iedereen is van harte welkom!

Door deze en andere activiteiten hopen we de Vriendenkring te vergroten en de onderlinge band tussen de Vrienden te versterken.

 

Jaardag 2019

De Jaardag gehouden op zaterdag 21 september 2019, uiteraard in de Oude Kerk.

Na het welkom van de voorzitter Piet Scheele, was het woord aan Koen Vermeij, rondleider in de St.BAVO in Haarlem. Hij vertelde enthousiast over de ontstaansgeschiedenis van de BAVO aan de hand van een zelfgemaakte maquette, die hij langzaam opbouwde. Ons respect voor de kennis en kunde van de bouwmeesters in vroegere eeuwen is er alleen maar groter door geworden.

 

Piet Hulsbos, organist van de Oude kerk vertelde over de geschiedenis en mogelijkheden van het Bolderorgel en liet ons in prachtige muziekstukken de hoge en lage tonen horen. Meer informatie over deze interessante middag, lees verder.

 

Verdere activiteiten

Per 1 januari 2020 is Gidy Koopmans als nieuwe penningmeester aangetreden. Begin februari overleed tot ons verdriet ons bestuurslid Kees Wierda. We wisten al lang dat het niet goed met hem ging, maar toch kwam zijn overlijden als een schok. Kees zat namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) in ons bestuur. Inmiddels is Chris Luitjes de opvolger geworden van Kees Wierda. We zijn blij met zijn komst en hopen op een vruchtbare samenwerking.
 

Op 4 januari 2020 is het traditionele Nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk geweest. Dit keer in de vorm van een benefietconcert, omdat de Harbour Jazzband uit Rotterdam altijd veel bezoekers heeft getrokken, lees verder
 

We leven inmiddels in een bizarre tijd in het gevecht tegen het coronavirus. Dit is een ervaring die niemand van ons ooit meemaakte. Een van de gevolgen daarvan is dat de Oude Kerk tot begin juni in ieder geval gesloten zal blijven. We hopen dat we in het najaar weer activiteiten kunnen ondernemen. Het gevolg is wel dat het programma korter zal zijn dan u van ons gewend bent.
 

Onze Jaardag 2020 is uitgesteld. De definitieve datum en het programma zullen we te zijner tijd bekend maken. Ook zijn we van plan om na de zomer, zo mogelijk samen met de Stichting Podia Heemstede (SPH) een muzikaal feest in de Oude Kerk te organiseren om met elkaar het einde van de coronacrisis te vieren.
In dat kader zal naar verwachting ook de grafkelder van Adriaan Pauw na de restauratie van de grafkisten heropend worden. Ook hierover zult u nadere berichten ontvangen.