Stichting Oudekerk Heemstede

Weblog klimaatsysteem


In de bouwplannen is de modernisering opgenomen van het klimaatsysteem in de Oude Kerk. Het comfort van de bezoekers van de Oude Kerk wordt daardoor bijzonder verbeterd, gecombineerd met een verhoging van de vloer van de galerij.

 

  • Eerst zijn de vloerroosters ter weerszijden van de preekstoel verwijderd. Daarmee zijn de enorme luchtkanalen onder de vloer even zichtbaar geworden.
  • Daarna zijn er twee nieuwe roosters geplaatst en voorzien van luchtkanalen door de bestaande “tunnel”.
  • De vloer is weer gedicht en de aansluitingen in de verwarmingskelder zijn gemaakt.
  • In de verwarmingskelder komen drie nieuwe CV-ketels. De lokatie is bepaald en de afvoerpijpen voor de rookgassen zijn al voorbereid.
  •  

  • In de kerkzaal zijn de oude warme-lucht kanalen verwijderd en vervangen door zes grotere kanalen op de vloer van de galerij.
  • De kanalen monden uit in het frontpaneel van de galerij.
  • De galerij is daarna voorzien van een verhoogde vloer op 3 niveaus, waarmee de zichtlijnen naar het podium zijn verbeterd.
  • Op 16 augustus is de galerij weer voorzien van zitplaatsen: 3 kerkbanken staan nu op de verhoogde vloer.
  • De noord-beuk van de kerkzaal krijgt een aanvullende vloerverwarming. Tegelijk worden er extra leidingen in de vloer aangebracht voor licht en geluid.