Stichting Oudekerk Heemstede

Nieuws over de grafkelder – 3 mei 2015


Grafkelder Adriaan Pauw ‘herontdekt’ in Oude Kerk te Heemstede!

Bij verbouwingswerkzaamheden aan het interieur van de Oude Kerk werd een bijzondere ontdekking gedaan. De grafkelder onder het monument van ambachtsheer Adriaan Pauw is nog helemaal intact.

 

Bij het verwijderen van de houten vloeren, die in 1938 tezamen met de banken werden aangebracht, kwam een 1400 kg wegende natuurstenen sluitsteen in zicht die met een speciaal hijswerktuig is gelicht.

 

 

Daaronder ligt een trap naar de grafkelder waarin, direct zichtbaar vanuit de kerkruimte, twee kisten staan.Verder bevinden zich in de ruimte restanten van een deksel van een kist met opschrift, een “kinderkistje” uit 1789 en een hele stapel metalen handvatten.

 

Uit de archieven van de Heerlijkheid Heemstede blijkt dat in deze grafkelder vanaf 1638 tot 1776 in totaal 49 stoffelijke resten zijn bijgezet, waaronder die van Adriaan Pauw in 1653.

 

Adriaan Pauw (1585-1653) werd in 1620 ambachtsheer van de Heerlijkheid Heemstede. Hij was in die tijd van groot belang voor de ontwikkeling van Heemstede. In de ruim 30 jaar van zijn bestuur verviervoudigde het inwonertal.

 

Hij was ook de bouwheer van een protestantse kerk, die we nu de Oude Kerk noemen, op de plaats van de in 1573 verwoeste katholieke Mariakapel. De voorbereidingen hiertoe, zoals de inzameling van fondsen, is in 1622 begonnen. De kerk kwam in 1625 gereed. Hij overleed in 1653 aan een beroerte en werd “in presentie van zyn kinderen” in de kelder onder het koor van zijn kerk begraven.

 

 

 

De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is via de gemeente Heemstede op de hoogte gesteld en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek is gevraagd om een inventarisatie te maken. In de lokale Heemsteedse pers en in het Haarlems Dagblad is uitgebreid aandacht geschonken aan deze gebeurtenis.