Stichting Oudekerk Heemstede


De Stichting Vrienden van de Oude Kerk organiseert op zondag 8 januari 2023 een Nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk met de Harbour Jazz Band uit Rotterdam.

De Harbour Jazzband is één van de beste traditionele jazzorkesten van Nederland met originele Dixieland en New Orleans muziek.
 
Toegang: €15 incl drankje na afloop
Toegangskaartjes(tickets) kunnen online besteld worden, lees hier

Max Valkenburcht, een jonge Heemstedenaar. Op het Prinses Christina Concours (PCC) 2021 heeft hij twee aanmoedigingsprijzen gewonnen, zowel voor zijn solospel als met zijn ensemble: het Van Stolberg Trio.
 
Kortom, een jong, aanstormend talent met een live optreden op onze Jaardag op 30 oktober 2021. Lees onze Nieuwsbrief

Penningmeester gezocht


Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je belangstelling, meld je dan aan bij secretaris@oudekerkheemstede.nl.
 

Taakomschrijving

De penningmeester is naast het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de algemene bestuurstaken specifiek belast met:
 

1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan;
2. het regelmatig, doch tenminste éénmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting;
3. het jaarlijks opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar;
4. het opstellen van het financieel jaarverslag;
5. het contact onderhouden met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters over elkaar rakende financiële aangelegenheden.

Stichting Podia Heemstede had na de voltooiing van de renovatie van het interieur van de Oude Kerk in 2015 een passend kado toegezegd, lees verder

Op vrijdag 10 januari 2020 is in de Pauwehof een wandschildering van Eric Coolen door een delegatie van SPH aangeboden aan PKN Heemstede.
 
De wandschildering werd onthuld door Erik Groot namens SPH en door Casper Maasdam, voorzitter CvK van PKN Heemstede.
 
Stichting Podia Heemstede had na de voltooiing van de renovatie van het interieur van de Oude Kerk in 2015 een passend kado toegezegd. Deze wandschildering met Adriaan Pauw en het silhouet van de Oude Kerk is nu in de hal van de Pauwehof te bewonderen.

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk organiseert op zaterdag 4 januari 2020 een Nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk met de Harbour Jazz Band uit Rotterdam. lees verder

Verslag Winterdiner 2019

Op vrijdag, 29 november hebben we een winterdiner in de Oude Kerk georganiseerd ten bate van de viering van het 400-jarig bestaan van de Oude Kerk in 2025.


Het diner is geheel verzorgd door de Wereldkeuken Haarlem. Bij de Wereldkeuken werken mensen uit alle windstreken.

Zij bouwen als ‘nieuwe Haarlemmers’ een nieuw bestaan op door samen de meest verrassende en smaakvolle gerechten te koken als een ode aan waar zij vandaan komen. En het helpt hen om door te stromen naar studie of baan.

 

We startten rond 18.00 uur met een borrel in de sfeervolle kerkzaal van de Oude kerk. Daar heeft ook het diner plaats gevonden.
De inrichting van Oude Kerk als restaurant werd verzorgd door de Wereldkeuken.

  


Tussen de dinergangen door hield Theo Koetsier een lezing over de geschiedenis en architectuur van de Oude Kerk.

 

Er was ook een muzikaal intermezzo met zang van Marjolein Sprengers en Sjoerd Bakker gitaar.

 

De kosten voor de avond incl. drankjes waren € 45,- p.p. voor Vrienden van de Oude Kerk en € 55,- p.p. voor niet-Vrienden.


Op vrijdag, 29 november organiseren we een winterdiner in de Oude Kerk ten bate van de viering van het 400-jarig bestaan van de Oude Kerk in 2025. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
lees verder

Verslag Jaardag 2019

 
Op 21 september a.s. om 15.00 uur werd alweer onze 2e Jaardag gehouden met een mooi programma.Eerst ging de voorzitter, Piet Scheele, ons bijpraten over het wel en wee van de stichting in het afgelopen jaar en wat er de komende jaren zoal op stapel staat.

 

 

 

 

Vervolgens kregen we van Piet Hulsbos een uitleg van het orgel in de Oude Kerk met korte demonstraties van de mogelijkheden van dit mooie instrument.

 

 

 

 

Daarna gaf de heer Koen Vermeij een demonstratie over de bouw van de BAVO aan de Grote markt in Haarlem.

 

Aan de hand van een door hem ontworpen model liet hij ons zien hoe de BAVO in de loop der eeuwen tot stand is gekomen, welke problemen men daarbij tegenkwam en vooral ook wat een knap staaltje bouwkunst dat is geweest!

 

Na afloop was er nog een drankje in de Pauwehof en hebben we een toost uitgebracht op onze Vriendenstichting!

 

Op zaterdag 21 september om 15.00 uur hebben we in de Oude Kerk onze tweede Jaardag gehouden. De heer Koen Vermeij gaf een demonstratie over de bouw van de BAVO aan de Grote Markt in Haarlem. Lees verder…